Moninaisuus ja representaatio -koulutus


Oletko miettinyt miten voisit ottaa paremmin huomioon eri vähemmistöt yrityksesi toiminnassa? Onko yrityksessäsi ehkä töissä vähemmistöön kuuluvia ihmisiä? Oletko miettinyt miten voisit palvella inklusiivisemmin ja sensitiivisemmin asiakkaitasi? Me Sapfografilla tarjoamme myös moninaisuuteen ja representaatioon liittyviä koulutuksia ja kursseja.


Eri vähemmistöt ovat yhä enenevissä määrin näkyvissä ja kuultavissa julkisessa tilassa. Yritysten ja järjestöjen pitää ottaa tämä huomioon. Inklusiivinen viestintä tavoittaa huomattavasti laajemman yleisön ja kertoo yrityksen tai järjestön arvoista tarkemmin.


Meillä on tarjota sinulle kaksi erilaista vaihtoehtoa: verkkokurssi (kokonaan etänä) tai tiloissanne tapahtuva koulutus. Molemmat koulutukset ovat keskeiseltä sisällöltään samanlaiset. Koulutuksen aikana käymme läpi moninaisuuden sekä henkilöstön että asiakkaiden puolelta tarkentaen juuri mukaan ottamisen ja kunnioituksen teemoihin. Koulutuksessa käsittelemme myös Suomen lain asettamia velvoitteita sekä sitä miten toiminnassa on mahdollista ottaa nämä velvoitteet huomioon. Koulutus sisältää runsaasti esimerkkejä ja käytännön ratkaisuja. Tämän koulutuksen jälkeen sinun on helpompi ottaa huomioon yrityksesi tai järjestösi toiminnan kaikilla tasoilla vähemmistöihin liittyviä erityisiä kysymyksiä ja ratkaista eteen tulevia haasteita.


Nämä koulutukset suunnitellaan aina yhteistyössä yrityksenne tai järjestönne kanssa. Tämä siksi, ettei yksikään toimija ole toisten toimijoiden kanssa samanlainen vaikka käsiteltävät aiheet olisivatkin samanlaisia.


Verkkokurssin kesto on 8h ja se on jaettu 4 kahden tunnin opetuskokonaisuuteen. Omissa tiloissanne tapahtuvan koulutuksen kesto on niin ikään 8h ja se on mahdollista järjestää yhdellä tai useammalla (enintään neljällä) koulutuskerralla. Koulutukset sisältävät materiaalit (jäävät käyttöönne koulutuksen jälkeen), useita harjoituksia ja tiimityöskentlyä. Koulutukseen sisältyy myös meidän tekemämme ennakkotyö, jossa tutustumme huolellisesti yrityksenne/järjestönne toimintaan.


Koulutuksen hinta 800 € (+ALV)


Ota meihin yhteyttä alla olevalla lomakkeella.