Vapauta kuvaaminen


Tämä kurssi on tarkoitettu kaikille ihmisille, jotka kuvaavat. Kurssilla ei ole kalustovaatimuksia eli esimerkiksi puhelimen kamera on aivan riittävä kurssille osallistumiseksi. Kurssi sopii myös harrastajakuvaajille. Kurssilla ei keskitytä niinkään kameratekniikkaan vaan ennemmin kuvaamiseen luovana toimintana. Kurssin tavoitteena on madaltaa kynnystä kuvata ja julkaista kuviaan sekä tuoda uusia näkökulmia kuvaamiseen. Kurssin keskeinen ajatus on, että kuvaaminen on hauskaa, luovaa ja ei niin vakavaa toimintaa, jonka tarkoituksena on tuottaa iloa. Kurssin aikana jokainen oppii uusia tapoja kuvata.


Kurssi kestää neljä viikkoa. Jokainen viikko alkaa luennolla, jossa käydään läpi hieman sommittelua, kuvausgenrejä, kuvaustapoja tai erilaisia kuvauskikkoja. Tämän jälkeen jokainen kurssilainen kuvaa muutaman päivän ajan ja palauttaa viikottaisen tehtävänannon mukaiset kuvat muille kurssilaisille esiteltäväksi. Viikon lopussa pidetään yhteinen kuvakatselmus ja keskustelu, jossa tarkoituksena on käydä läpi myös laajemmin ajatuksia ja ideoita, joita kyseisen viikon kuvaustehtävä kurssilaisissa synnytti.


Kurssi järjestetään täysin etäopetuksena.


Kurssin aikataulu 5.4.–2.5.2021.

Vähimmäisosallistujamäärä 6 henkilöä ja enimmäisosallistujamäärä 15 henkilöä.

Kurssin hinta 60 €

Kurssi järjestetään, jos vähimmäisosallistujamäärä tulee täyteen.


Ilmoittaudu kurssille alla olevalla lomakkeella.