Varauksen jälkeen

Olen aikaisemmin kirjoittanut kuvauksiin valmistautumisesta yhden tekstin. Voit lukea sen täältä. Koska tämä aihe ei kirjoittamalla kulu, niin ajattelin käydä hieman tarkemmin läpi kuvauksiin valmistautumista erityisesti yrityspuolella. Tarjouspyynnön tekemisestä kannattaa lukea tämä aikaisempi blogikirjoitukseni "Tarjouspyynnön tekeminen kuvauksista".


Oletetaan nyt, että tarjouspyyntö on lähetetty ja yksi kuvaaja on tullut valituksi. Mitä sen jälkeen pitäisi tehdä? Jos tarjouspyyntö on ollut riittävän yksityiskohtainen, palaveri kuvaajan kanssa riittää. Jos tarjouspyynnön jälkeen kuvauksien suhteen on tullut lisäideoita tai tarjouspyyntö ei ole ollut yksityiskohtainen, on syytä suunnitella kuvaukset "uudestaan". Tämä suunnittelu voidaan jakaa erilaisiin vaiheisiin.

  1. Jos kuvauksia varten on olemassa työryhmä, niin suosittelen pitämään pari yhteistä suunnittelupalaveria ihan työryhmän kesken. Miettikää yhdessä millaisia kuvia haluatte ja kirjatkaa ajatuksia ylös mahdollisimman tarkasti. Ensimmäisessä palaverissa voi ideoida vapaammin ja toisessa sitten päättää yksityiskohdista, tunnelmasta, teemasta etc. Kerätkää moodboard tai kuvagalleria sellaisista kuvista, jotka vastaavat toiveitanne kuvausten lopputuloksen suhteen. Suunnitelkaa alustava aikataulu päivän kuvauksille.
  2. Varatkaa aikaa yhteispalaveriin kuvaajan kanssa. Tässä palaverissa voitte esitellä kuvaajalle moodboardin, suunnitelmat ja päivän aikataulun. Ammattitaitoinen kuvaaja näkee hyvin nopeasti, ovatko ideat toteutettavissa ja osaa ehdottaa ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin. Palaverissa käydään läpi myös kuvaussopimus, jonne kirjataan kuvausten yksityiskohdat.
  3. Kokoontukaa vielä kertaalleen työryhmän kesken ennen kuvauksia ja käykää yhdessä läpi, että kaikki tarvittavat materiaalit, rekvisiitta, lokaatiovaraukset tai muut mahdolliset kuvauksiin liittyvät asiat on hoidettu tai ovat hoidossa.


Moodboard kuvauksiin

Miksi ihmeessä? Moodboard tai referenssikuvagalleria on erinomainen työkalu kuvaajalle rajata ja tarkentaa kuvauksissa haettua ilmettä. Asiakkaan ei tarvitse tietää kuvien valaistuksesta tai osata edes erotella lokaatiossa otettuja tai studiokuvia toisistaan vaan kuvaaja näkee tämän. Suosittelen tekemään suhteellisen laajan moodboardin, koska kuvaajan kanssa kokoustettaessa, voi kuvaaja käyttää tätä materiaalia tarkentavien lisäkysymysten tekemiseen.


Kuvaajat voivat toki usein valmistella oman moodboardinsa kokoukseen ja siten tuoda omia ideoitaan esille. Kokouksessa on mahdollista vertailla näitä referenssikuvia toisiinsa ja keskustellen tarkentaa haluttujen kuvien tyyliä, valaistusta ja tunnelmaa. Näyttämällä kuvia pystyy huomattavasti tarkemmin ilmaisemaan toiveensa kuin vain kielellisesti ilmaistuna ja näin erityisesti silloin, kun lopputuotteena tulevat olemaan tilaamanne kuvat.


Mitä tapahtuu kuvauspäivänä?

Tämä tietenkin riippuu täysin kuvauksista, mutta muutamia yleisluontoisia linjauksia on mahdollista antaa. Kuvaajat tykkäävät saapua paikalle ajoissa – ainakin suurin osa kuvaajista. Itselleni on tärkeää vähän fiilistellä paikkaa ennen kuvauksia. Sillä tavalla pystyn myös muokkaamaan omia suunnitelmiani lokaatioon sopivaksi. Tämä pätee erityisesti silloin, kun kuvataan itselle vieraassa paikassa. Vaikka kuvaajat yleensä katsovat valmiiksi auringon, eli valon, suunnan internetistä, on silti jokainen lokaatio oma mikromaailmansa ja siellä olevaan valotilanteeseen/tilanteisiin vaikuttavat paljon muutkin asiat kuin ikkunoiden sijainti tai auringon suunta.


Kuvaaja hoitaa setin rakentamisen omien tarvikkeidensa suhteen eli virittää taustakankaat (backdrop), katsoo valojen paikat (jos kuvataan studiovaloilla) ja siirtelee mahdollisesti huonekaluja/toimistokalusteita tms. tehden tilaa kuvaussetille. Kuvaaja myös kertaa mieluusti kuvausten kulun asiakkaan kanssa ennen varsinaisten kuvausten alkua ihan vain varmistaakseen, että edetään sovitun suunnitelman mukaan. Jos paikalla on meikkaajia/maskeerajia, niin kuvaaja myös mieluusti juttelee heidän kanssaan. Sama koskee malleja/henkilöstöä/kuvattavia. Sitä mieluusti tutustuu hieman ihmisiin, joita tulee kuvaamaan. Samalla kuvaaja voi kartuttaa oleellisia tietoja (esimerkiksi jos ihminen ei halua tulla kuvatuksi tietystä kulmasta).


Mitä tapahtuu kuvausten jälkeen?

Kuvaukset hoituvat hyvän suunnittelun edesauttamana yleensä juohevasti. Kuvausten jälkeen kuvaaja purkaa setin, pakkaa tavaransa ja lähtee tekemään sitä osaa keikasta, joka vie eniten aikaa eli editoimaan kuvia. Jos kuvaukset kestävät kuusi tuntia ja kuvaaja on kuvannut tiloja, henkilöstöä ja fiiliskuvaa, voi raakakuvien määrä olla helposti useamman tuhannen ruudun verran. Nämä raakakuvat käydään läpi – yleensä kierrätän kuvat kahden valintakierroksen läpi. Ensimmäisellä kerralla valitsen suuripiirteisesti ja toisella rajaan pois tuplat (samasta tilanteesta miltei identtiset kuvat) ja sellaiset kuvat, jotka ovat tarpeettomia muuten.


Kun raakakuvista on valittu usean sadan ruudun kokonaisuus, käsitellään nämä kuvat mahdollisimman pitkälle siten, että asiakas näkee editointityylin. Kuvat toimitetaan valintagalleriaan, josta asiakas valitsee sovitun määrän mukaisesti ne kuvat, jotka hän ostaa. Nämä kuvat käsitellään tämän jälkeen loppuun. Viimeisessä editointivaiheessa poistetaan esimerkiksi taustalta elementtejä, siistitään ihmisten ihosta ohimenevät epätasaisuudet ja yhtenäistetään galleria tyylillisesti. Tässä vaiheessa tehdään myös asiakkaan toivomat muutokset edittiin, jos sellaisia on valintavaiheessa esitetty. Editointiin 6 tunnin monipuolisista kuvauksista saa helposti kulumaan miltei yhden viikon edittitunnit. Kun kuvat ovat valmiita, toimitetaan ne asiakkaalle hänen toivomassaan muodossa.


Kuvauksissa, kuten niin monessa muussakin asiassa, hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Kuvausten ostaminen on kallista, joten raha kannattaa käyttää viisaasti valmistautuen.


– Tinksu